BDSM (afkorting voor Bondage and Discipline (BD), Dominance and Submission (DS) en Sadism and Masochism (SM)) is een term voor seksuele voorkeuren en rollenspellen die gebruikmaken van opgelegde fysieke beperkingen, intense zenuwprikkels of het spelen van een machtsspel. BDSM omvat een breed spectrum aan activiteiten, interpersoonlijke relatievormen en subculturen.

BDSM kan in slaapkamercontext beoefend worden, maar ook als een levenswijze waarbij het een plaats inneemt in het dagelijks leven. Er bestaan hier verschillende gradaties in. De 24/7-relatie is een relatie waarbij de dom de sub 24 uur per dag, 7 dagen per week domineert, maar zonder dat dit werk, studie en familiebanden al te zeer beïnvloedt. Men houdt hierbij vaak nog wel de mogelijkheid open om als gelijken met elkaar te praten en de sub heeft meestal ook nog wel enige inspraak in wat er wel of niet gebeurt. Een extremere variant is TPE (Total Power Exchange), waarbij de totale macht in handen van de dominant is en hij of zij dus over ieder aspect van het leven van de onderdanige kan beslissen als spel. De sub kan hier ieder moment mee op willen houden en dat moet gerespecteerd worden.

Sommige spelvormen brengen (soms forse) risico's met zich mee. Minimaliseren van deze risico's is belangrijk. Enkele gebruikte termen voor aandachtspunten zijn "R5V" (Respect, Vertrouwen , Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Voorzichtigheid en Vrijwilligheid), de "3V's" (Veilig, Verantwoord en Vrijwillig, in het Engelse Safe, Sane & Consensual) en RACK (Risk Aware Consensual Kink), waarbij de nadruk ligt op het in ieder geval zich bewust zijn van de risico's die worden genomen.

Er kan een veiligheidscode of stopwoord voor de onderdanige en dominante worden afgesproken waarop de handeling in het spel acuut wordt beëindigd en de onderdanige uit een benarde positie wordt bevrijd. Voor het geven van het stopwoord hoeft geen reden te worden gegeven, de afspraak is dat er op dit teken wordt gestopt. Men kan uit het spel raken, er geen plezier meer aan beleven, er kan iets misgaan dat de ander niet ziet. Het verkeerslichtsysteem is een gebruikelijke reeks stopwoorden.

Rood - betekent: stop onmiddellijk en ga na hoe het met je partner gaat

Geel - betekent: rustig aan, wees voorzichtig

Groen - betekent: het gaat goed, we kunnen beginnen of we kunnen zo verder. Dit kan door iedereen uitgesproken voor het spel kan beginnen, of tijdens het spel, door alle deelnemers.

Er worden ook vooraf grenzen afgesproken worden waarbinnen het spel zich zal bewegen. Wordt door een van de spelers een vooraf afgesproken harde grens overschreden, wordt aangeraden niet meer met deze partner te spelen, tenzij men vaste (sexspeel)partner is. Soms wordt daarbij gebruikgemaakt van een checklist.

 

 

 

   ....

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.